Warehouse Management systém


Akékoľvek podnikanie, ktoré sa zaoberá priemyselnými odvetviami založenými na výrobe, ako je výroba a elektronický obchod, závisí hlavne od účinného systému riadenia skladov. Podniky musia mať plne integrovaný softvér na riadenie skladu. Stará sa o efektivitu pohybov zásob a procesov skladového hospodárstva. Systém riadenia skladu je softvérový nástroj, ktorý pomáha jednoducho plniť zásoby. Zákazníci dnes chcú, aby ich potreby boli naplnené kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vzhľadom na tento dopyt je pre podniky nevyhnutné efektívne riadiť svoje sklady. Efektívny systém riadenia skladu vám pomôže rýchlo a efektívne splniť všetky požiadavky.

Čo si predstaviť pod WMS?

V každom podnikaní sa vždy treba postarať o operácie skladového hospodárstva. Predtým ľudia sledovali sklady pomocou účtovných kníh alebo účtovníctva. Ale s technologickým pokrokom máte teraz k dispozícii rôzne softvéry na správu zásob, ktoré sa týkajú rôznych oblastí skladových operácií.
Dokonalý systém skladového hospodárstva ponúka celkové riadenie rôznych obchodných operácií. Tento systém využíva určité nástroje a ponuky na vykonávanie pohybu produktov a sledovanie logistiky.

Komplexný systém riadenia skladu – Odoo

Odoo je jedným z najkplexnejších a užívateľsky "priateľkých" podnikových ERP riešení, ktoré sa stará o všetky aspekty podnikania. WMS je plne integrovaný do Odoo a plne komunikuje s celým systémom. Poskytuje vyhradenú modulárnu štruktúru, ktorá pozostáva z rôznych operácií. Tieto moduly sú funkčne integrované, aby poskytovali úplnú voľnosť pri riadení prevádzky. Výsledkom bude efektívnejšie a spoľahlivejšie riadenie podnikových operácií.
V súčasnosti je Odoo 15 najpokročilejšou a najnovšou verziou Odoo, ktorá poskytuje kvalitný výkon a spoľahlivosť pri riadení organizačných činností. Je to jedno z popredných riešení, ktoré si ľahko poradí s firemnými procesmi.
Odoo • Text and Image

WMS - Druhy dostupných skladových miest

Interné skladové miesto

Pojem interné skladové miesto sa vzťahuje na skutočné skladové miesto vo vašom sklade. Toto je miesto, kde sa tovar / produkty alebo materiál umiestňujú resp. z ktorého sa vyskladňujú. Ako referenciu si môžete predstaviť police v obchodnom dome.

Zákaznícke miesto (Customer location)

Zákaznícke miesto (customer location) nie je miesto vo vašom sklade. Je to miesto u Vašeho zákazníka. V Biznis jazyku sa takáto zásoba nazýva "zákaznícka konsignačná" zásoba.

View

View - nie je fyzické skladové miesto, ale akési virtuálne miesto používané na správu hodnotiacej štruktúry skladu.

Výroba (Production)

Výroba je akési virtuálne miesto používané na riadenie výrobného procesu.

Dodávateľské miesto (Vendor Location)

Podobne ako pri Zákazníckom skladovom mieste, ani predajcové skladové miesto nespadá pod váš sklad. Je to niečo, čo sa nachádza v sklade vášho predajcu., inak nazývaná dodávateľská konsignácia.

Tranzitné skladové miesta (tranzit location)

Prepravné/Tranzitné miesta sú miesta určené na interný presun tovaru z jedného skladu do druhého.